LAN Sítě

Provádíme rozvody počítačových a telefonních sítí, instalaci telefonních ústředen a zajišťujeme správu sítě.

Síť typu LAN obvykle nepřesahuje jednu budovu nebo skupinu propojených budov. Počet strojů v LAN se pohybuje od několika kusů do několika stovek. Jednotlivá zařízení v síti jsou propojeny kabeláží.

 • Počítače
 • Servery
 • Sdílené tiskárny
 • Telefonní ústředny

Správa sítě

 • aktualizace programového vybavení
 • sledování činnosti technického vybavení
 • odstraňování závad

Dále se jedná o definici a udržování bezpečnostní politiky tak, aby data byla přístupná oprávněným uživatelům a naopak nemohla být zneužita neoprávněnými osobami.

Nutnou součástí správy sítě je také zajištění:

 • zálohování dat
 • ochrany před viry
 • ochrany před nevyžádanou poštou (spam)
 • ochrany před průnikem zvenčí (firewall).